Įmonėms

Transporto įmonėms siūlome žmogiškųjų išteklių radimo sprendimus, pilną vairuotojų integracijos darbo vietoje bloką, kuro sąnaudų ir kintamų kaštų optimizavimo, motyvacinių sistemų ir procesų tobulinimo modelius bei sprendimus, kokiais analizės įrankiais tai pasiekti.

Vairuotojo suradimas

I. VAIRUOTOJO SURADIMAS

Vairuotojų turinčių kritines kompetencijas darbui ir atitinkančius poreikį suradimas iš turimos duomenų bazės.

II. REKOMENDACIJŲ SURINKIMAS

Reikalingų darbinimui anketų užpildymas ir pirminio dokumentų paketo surinkimas.

III. DARBO SĄLYGŲ IŠDĖSTYMAS

Komunikacinio kanalo užtikrinimas, Susitarimų užfiksavimas.

IV. KANDIDATO INTERESO DARBINTIS IŠLAIKYMAS

Atvykimo į darbovietę sutartu laiku užtikrinimas, Pagalba integruojant į darbo vietą.

V. LOJALUMO SKATINIMAS

Signalų gavimas ir perdavimas, Problemų sprendimas, kompromiso radimas.

Vairuotojų kaitos procento sumažinimas​

Kaitos mažinimo priemonės – nekeliant DU.  Lojalumo skatinimas, tinkamas požiūris į darbuotoją.

DU fondo modeliavimas

Motyvacinių sistemų modeliai, suveikę praktikoje, rinkos sąlygų tyrimas, pulso jautimas, vairuotojų lūkesčių perpratimas ir pasiūlymų pateikimas.

Kuro, ad-blue, apmokėjimo už kelius kainų analizė​

Kaštų optimizavimo pasiūlymai, auditavus esamą padėtį, įžvalgos ir profesionalūs pasiūlymai.

Kuro pylimų logikos peržiūrėjimas​

Auditavus esamą padėtį, pateikiamos įžvalgos ir pasiūlymai.

Unikalaus vairuotojų gebėjimo vertinimo rodiklio sukūrimas

Ilgametė patirtis „skaitant“  skaičius vairuotojų ataskaitose leidžia atrasti žmogiškojo faktoriaus įtaką kuro sąnaudoms ir pasiūlyti optimizavimo galimybes.

Priemonių mažinti avaringumą sukūrimas​

Praktikoje išbandytų priemonių blokas, techniniai sprendimai ir pasiūlymai.

Transporto priemonių techninės būklės monitoringas ir profilaktinė priežiūra, remontų užsienyje organizavimas

Perėjimas nuo savo resurso prie samdomo transporto parko priežiūroje. Kvalifikuoto specialisto technikos monitoringas, remontų užsienyje organizavimas, sprendimai padangų įsigyjimo ir ilgaamžiškumo prailginimui.

Mikroautobusiuko nuoma

Mikroautobusiuko nuoma reprezentacijai, svečiams, vairuotojų keitimo